Automatyka dla gazociągu DN700

Budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Szczecin- Gdańsk , odcinek Koszalin- Słupsk, Etap II Karlino-Koszalin, Etap III Koszalin - Słupsk i Etap IV Słupsk- Wiczlino wraz z układem śluz nadawczo- odbiorczych.

Początek inwestycji

 • Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA ogłosił publiczne przetargi na kompleksowe usługi budowlane oraz usługi budowlanego nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego (3 maja 2011 r.) dla gazociągu relacji Szczecin – Gdańsk (na odcinku Karlino - Wiczlino). Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniach upływał 25 maja 2011 r. dla robót budowlanych i 23 maja dla nadzoru.
 • Wykonawca został wybrany w publicznym postępowaniu przetargowym, zostało nim konsorcjum, którego liderem zostało Zabrzańskie Przedsiębiorstwo ZRUG.
 • Kontrakt dotyczący nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego, obowiązywał do 2015 r. 

Gaz- System S.A

gaz_system_energocenter

Gaz- System S.A jest strategiczną spółką należącą w całości do skarbu państwa, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie całej Polski. Terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu to jedna z największych polskich inwestycji energetycznych ostatnich lat, uznana przez rząd polski za strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Obszar działania 

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze województw: dn700_energocenter_trasa

- zachodniopomorskiego (11 gmin)

 
- pomorskiego (9 gmin)

 

 

 

 

 

 

Realizacja 

W dniu 10 maja 2012 roku ZRUG Zabrze Sp. z o.o. jako lider konsorcjum firm, w składzie: ZRUG Zabrze, Stalprofil S.A oraz Nafta - Gaz - Serwis S.A, zawarła w imieniu konsorcjum umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający).

Przedmiotem umowy była realizacja inwestycji w systemie Generalnego Wykonawstwa (w tym wykonanie wszelkich robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla każdego z etapów) zgodnie z przepisami, umową oraz dokumentacją przetargową, polegającej na budowie gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk: Etap II gazociąg DN 700 Karlino - Koszalin, Etap III gazociąg DN 700 Koszalin - Słupsk, Etap IV gazociąg DN 700 Słupsk - Wiczlino. 

Firma Energocenter z Katowic działała jako podwykonawca robót przydzielonych dla ZRUG'u Zabrze. Tym samym staliśmy się głównym wykonawcą prac obiektowych pod kątem:

 • AKPiA
 • Elektryka
 • Teletechnika

I etap realizacji 

węzeł gazowy „Reszki”  od styczeń 2012 do czerwiec 2013 

II etap realizacji 

„ZŚ Reblino” od maj 2014 do październik 2014

III etap realizacji 

"ZŚ Koszalin" od sierpień 2014 do luty 2015

IV etap realizacji

"ZZU Sianów" od października 2014 do luty 2015

V etap realizacji

"ZZU Malechowo" od października 2014 do luty 2015

VI etap realizacji

"ZZU Wieszyno" od grudnia 2013 do marzec 2015

VII etap realizacji

"ZZU Gorzyno" od maj 2015 do lipiec 2015

VIII etap realizacji

"ZZU Łęczyce" od marzec 2015 do czerwiec 2015

Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Szczecin-Gdańsk w liczbach:

 • Łącznie 265 km długości
 • Wartość inwestycji wynosi około 900 mln zł, z czego ponad 206 mln zł to dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Gaz-System kończy program inwestycyjny realizowany w latach 2009-2014, w ramach którego w północno-zachodniej i środkowej Polsce oraz na Dolnym Śląsku powstaje łącznie 1,2 tys. km gazociągów przesyłowych. W czerwcu 2014 r pozwolenie na użytkowanie otrzymał gazociąg Świnoujście-Szczecin, a w listopadzie gazociąg Gustorzyn-Odolanów
 • Powstały na wybrzeżu gazociąg jest jednym z istotniejszych elementów krajowego systemu przesyłowego gazu, a jego budowa była związana z powstającym w Świnoujściu terminalem do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG). Gazociąg umożliwia m.in. przesył zwiększonych ilości gazu. Inwestycja zapewnia także dostawy gazu na obszary, gdzie był do niego mały lub utrudniony dostęp
 • Wprzyszłości przyłączyć także gazociągi dystrybucyjne, którymi gaz transportowany jest do odbiorców indywidualnych
 • Początkowa zdolność regazyfikacyjnawyniosła 5 mld m sześciennych i odpowiada ok. jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Istnieje możliwość rozbudowy mocy terminalu - do 7,5 mld m sześć. rocznie

Odbiór końcowy inwestycji

Uwieńczeniem wieloetapowej  inwestycji był odbiór końcowy IV etapu (Słupsk- Wiczlino), dokonany przez komisję odbiorową w dniu 8.10.2015r. odbiór_energocenter_gazociągOdbiór poprzedziło przeprowadzenie rozruchu technicznego.

Przyszłość

Program inwestycyjny przewidziany jest na lata 2015-2023, gdzie kolejnym etapem rozwoju polskiego systemu przesyłowego będzie budowa nowych gazociągów w ramach wspieranego przez Unię Europejską gazowego Korytarza Północ-Południe, który pozwoli na pełną integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Europy. 

W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. planuje w latach 2015-2023 wybudować w sumie około 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. W tej perspektywie planowane jest także wybudowanie nowych połączeń gazowych z krajami Unii Europejskiej (m.in. Polska – Czechy, Polska – Słowacja i Polska – Litwa).

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 16:00

Sobota - Niedziela - nieczynne

Partnerzy Energocenter

 

Dane adresowe

Energocenter Sp. z o.o.

ul. Sienna 7

Katowice, 40-544

NIP: 954-249-69-53

Telefon: +48 (32) 252 34 85

Telefon kom: +48 668 330 681

Fax: +48 (32) 252 58 64

Email: energocenter@energocenter.pl

Mapka dojazdu