Niniejszym pismem udzielam referencji firmie Energocenter z Katowic, za prace wykonane w ramach umowy PGS/RU/GI/360/2014 z dnia 21-08-2014 do zadania pod nazwą ''Wykonanie projektu i prac modernizacyjnych branży budowlanej i elektrycznej głównej stacji transformatorowej GST 110/6kV i pól dopływowych zasilających rozdzielnie R1 6kV" Etap I.
Wartość wykonanych prac wynosi 5 596 838,39 zł + VAT

Zamówienie zostało wykonane terminowo zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Dokumentacja techniczna została wykonana profesjonalnie i zawierała komplet dokumentacji techniczno- ruchowych poszczególnych urządzeń wraz ze schematami i wszelakimi instrukcjami.
Prace na obiekcie przebiegały w sposób sprawny, zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy obowiązującymi w energetyce. Pracownicy firmy reprezentują sobą wysoki poziom kultury technicznej, co potwierdza sposób i jakość wykonanych prac oraz rodzaj używanych narzędzi i materiałów.
Prace były zawsze ściśle skoordynowane ze służbami naszego zakładu.

Współpraca z firmą układała się bardzo dobrze. Świadczone usługi wykonano na wysokim poziomie technicznym.

Dyrektor Departamentu Zakupów - Sławomir Nowakowski

Referencje PG Silesia

//kliknij w obrazek by powiększyć

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 16:00

Sobota - Niedziela - nieczynne

Partnerzy Energocenter

 

Dane adresowe

Energocenter Sp. z o.o.

ul. Sienna 7

Katowice, 40-544

NIP: 954-249-69-53

Telefon: +48 (32) 252 34 85

Telefon kom: +48 668 330 681

Fax: +48 (32) 252 58 64

Email: energocenter@energocenter.pl

Mapka dojazdu