KLAUZULA INFORMACYJNA

Energocenter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Siennej 7, kod pocztowy 40-544 informuje, że jest Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych od Państwa.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • wykonywania obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnianiem pracowników (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO, w szczególności w związku z:
 • postępowaniami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Administratora,
 • zawarciem i wykonywaniem umów o pracę, dokumentowaniem i przebiegiem zatrudnienia,
 • innymi czynnościami związanymi z zatrudnieniem lub z niego wynikającymi (np. prowadzenie płac pracowników, organizacja pracy, zarządzanie personelem),
 • wymogami wynikającymi z przepisów prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości.
 • realizacji naszych wspólnych celów biznesowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w związku z:
 • zawarciem i realizacją zawartych umów, złożonych zamówień i zleceń,
 • udostępnianiem Państwu informacji handlowych,
 • przedstawianiem ofert.
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w związku z:
 • prowadzonymi postepowaniami przetargowymi,
 • umowami realizowanymi w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą,
 • realizacją innych celów związanych z działalnością Administratora.
 • w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto Administrator oświadcza, że

 • pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom upoważnionym do otrzymania takich danych z mocy prawa oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie fakturowania, archiwizacji, obsługi informatycznej Administratora;
 • uzyskane od Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy lub łączących nas relacji biznesowych, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń z nich wynikających, a w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- przez czas określony przepisami prawa;
 • dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu;
 • Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie otrzymanych od Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.;

Aktualne informacje na temat ochrony danych osobowych w Energocenter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością można przeczytać na stronie internetowej pod adresem www.energocenter.pl („RODO”).

Jednocześnie prosimy o przekazanie powyższej informacji w naszym imieniu także Państwa pracownikom i współpracownikom, których dane osobowe zostały nam udostępnione w związku z istniejącymi już relacjami biznesowymi.

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 16:00

Sobota - Niedziela - nieczynne

Partnerzy Energocenter

 

Dane adresowe

Energocenter Sp. z o.o.

ul. Sienna 7

Katowice, 40-544

NIP: 954-249-69-53

Telefon: +48 (32) 252 34 85

Telefon kom: +48 668 330 681

Fax: +48 (32) 252 58 64

Email: energocenter@energocenter.pl

Mapka dojazdu